Καρδίτσα - Karditsa
     Επιλέξτε τον προορισμό σας:

Βοτανικός κήπος Νεοχορίου
 
www.karditsa.org ... Η καρδιά της Ελλάδας χτυπά

Βοτανικός Κήπος Νεοχωρίου

 

Σκοπός της ίδρυσής του

Η συγκέντρωση και αποθεματοποίηση μέρους των χλωριδικών στοιχείων της ευρύτερης περιοχής της λίμνης Νικολάου Πλαστήρα του νομού Καρδίτσας, αλλά και γενικότερα του Ελλαδικού χώρου.

Η μικρή του έκταση (10 στρέμματα) δεν επιτρέπει βέβαια φιλόδοξους σχεδιασμούς για συγκέντρωση όλων των ειδών της περιοχής.

Διευκολύνει όμως σε κάθε περίπτωση την αρχική σύλληψη της ομάδας μελέτης, για ίδρυση ενός "μικρού εργαστηρίου υπαίθρου" χρήσιμου για εκπαίδευση και ενημέρωση των επισκεπτών, ενταγμένου στη συνολική προσπάθεια αειφορικής οικοτουριστικής ανάπτυξης.

Σε διακριτά τμήματα του κήπου, με κατάλληλη χωροθέτηση και σήμανση, θα μπορεί ο επισκέπτης να παρατηρεί ή και να μελετά χαρακτηριστικά είδη της περιοχής, να ενημερώνεται για τα οικολογικά της δεδομένα (οδηγός χλωρίδας) και να διαπιστώνει γενικότερα τη σπάνια "ποικιλότητα τοπίου" με την αρμονική διαδοχή υδατικών και δασικών οικοσυστημάτων.

Για τη σφαιρικότερη ενημέρωσή του σε κάποια άλλα τμήματα του κήπου θα έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει αντιπροσωπευτικά είδη της ελληνικής χλωρίδας αλλά και είδη επιγενή, που έχουν προσαρμοσθεί πλήρως στις ελληνικές περιβαλλοντικές συνθήκες.

Με την ολοκλήρωση της επίσκεψης και της πρώτης γνωριμίας του με τα χλωριδικά στοιχεία που περιέχονται που περιέχονται στο Βοτανικό Κήπο, ο επισκέπτης είναι πλέον προετοιμασμένος να γνωρίσει και να κατανοήσει τα επιβλητικά φυσικά οικοσυστήματα της περιοχής.

 

       

 

Την επιστημονική υποστήριξη του Βοτανικού Κήπου έχουν:

 • Τμήμα Δασοπονίας Καρδίτσας, Τ.Ε.Ι. Λάρισας
  Στέργιος Βέργος, Καθηγητής
 • Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
  Ιωάννης Μπίτης Λέκτορας
  Μαργαρίτα Αριανούτσου Επίκουρος καθηγήτρια
  Κυριάκος Γεωργίου Επίκουρος Καθηγητής
 • Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης
  Γεώργιος Σφήκας Φυσιοδίφης
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος
  Δημήτριος Νταλής, Δρ. Βιολόγος

 

Χλωρίδα

Στο χλωριδικό κατάλογο της περιοχής, για τη σύνταξη του οποίου χρησιμοποιήθηκαν ερευνητικά στοιχεία αλλά και πληροφορίες από τη συλλογή φυτικών δειγμάτων, στο πλαίσιο των προγραμμάτων life και ΕΠΠΕΡ (Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη), περιλαμβάνονται 456 ταξινομημένες μονάδες (taxa) πτερυδοφύτων και αγγειοσπέρμων φυτών. Από μελέτη του χλωριδικού καταλόγου προκύπτουν τα ακόλουθα ενδιαφέροντα στοιχεία:

 • Δεκαοχτώ (18) φυτά είναι ενδημικά της Ελλάδας
 • Εικοσιεννέα (29) φυτά περιλαμβάνονται στον κατάλογο για τη διατήρηση και προστασία των ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων φυτών της Ελληνικής χλωρίδας, (Γεωργίου 1996).
 • Δεκαέξι (16) φυτά περιλαμβάνονται στο Π.Δ. 67/81.
 • Έντεκα (11) φυτά περιλαμβάνονται στη Σύμβαση για το διεθνές εμπόριο των Κινδυνεύοντων Ειδών (CITES).
 • Εξηνταδύο (62) φυτά είναι ενδημικά της Βαλκανικής.
 • Επτά (7) φυτά εξαπλώνονται στη Βαλκανική και στην Ανατολία (Μικρά Ασία).
           

Τα είδη Poa palustris και Veratrum nigrum είναι σπάνια στην Ελλάδα. Η Poa palustris είναι γνωστή στην Ελλάδα από μια μόνο τοποθεσία κοντά στη Μονή Κορώνας (Scolz 1986), ενώ το Veratrum igrum αναφέρεται μόνο στην περιοχή του Καροπλεσίου (Strid 1991) και στο Γράμμο (Ζαγανιάρης 1940)

Συνολικά 43 φυτά της περιοχής χαρακτηρίζονται ως ενδιαφέροντα, σπάνια και απειλούμενα.

 

 

Χαρακτηριστικά ενδημικά, απειλούμενα και προστατευόμενα
είδη χλωρίδας της περιοχής

Είδος

Κοινό όνομα

Φυσική εξάπλωση στην περιοχή

     

Achillea pindicola ssp. pindicola

Αγριψιθιά

Βουτσικάκι, Καζάρμα, Καράβα

Aesculus hippocastanum

Αγριοκαστανιά

Ταυρωπός

Asperula oataea

 

Βουτσικάκι

Asperula pinifolia

 

Βουτσικάκι, Καράβα

Centaurea messenicolasiana (ενδοενδημικό)

 

Αγραφα

Centaurea musakii (ενδοενδημικό)

 

Αγραφα, χωριό Φυλακτή

Cirsium heldreichii

 

Βουτσικάκι, Καράβα

Epipactis microphylla (είδος ορχιδέας)

 

Αθαμανικά Όρη, Καράβα, Αγραφα

Fritillaria thessala (ενδοενδημικό)

 

Βουτσικάκι, Καζάρμα, Καράβα, Αθαμανικά Όρη, Καταρραχιάς

Hieracium leithneri (ενδοενδημικό)

 

Βουτσικάκι, Καράβα, Αθαμανικά Όρη, Καταφύλι

Jovibarba heuffelii (ενδοενδημικό)

 

Βουτσικάκι, Καζάρμα, Καταρραχιάς

Lilium carniolisum ssp. albanicum

Κρίνος

Βουτσικάκι

Lilium chalcedonicum

Κρίνος

Βουτσικάκι, Καράβα, Οξυά

Lilum aroanium

 

Βουτσικάκι, Καράβα

Marrubium velutinum

Βρωμόμουρος, άγρια σφάκα

Καταρραχιάς, Βουτσικάκι, Καζάρμα, Αθαμανικά Όρη

Onobrychis montana ssp. macrocarpa

 

Βουτσικάκι, Καράβα

Poa thessala

 

Βουτσικάκι, Καζάρμα, Καράβα, Αθαμανικά Όρη, Καταφύλι

Prunus prostrava vra prostrata

Αγριοκερασιά, Νανοκερασιά

Βουτσικάκι, Καταφύλι

Rhinanthus pubescens

 

Καταρραχιάς, Βουτσικάκι, Καζάρμα, Καράβα, Καταφύλι

Satureja horvatii ssp. macrophylla

 

Βουτσικάκι, Αθαμανικά Όρη

Scabiosa taygetea  ssp. taygetea

Κουφολάχανο

Βουτσικάκι, Πλάκα

Scutellaria rupestris

 

Βουτσικάκι, Καράβα

Sedum apoleipon

Αμάραντο

Βουτσικάκι

Seseli parnassicum

 

Αθαμανικά Όρη

Sesleria vaginalis

 

Βουτσικάκι, Καζάρμα, Καράβα, Καταφύλι

Sideritis perfoliata L. ssp. perfolaria

Τσάι του βουνού

Αγραφα

Thymus dolopicus

Θυμάρι

Αγραφα

Verbascum epixanthimun

Φλόμος

Καταραχιάς, Βουτσικάκι

Verbascum longifolium var samaritanii

Φλόμος

Βουτσικάκι, Καράβα, Αθαμανικά Όρη

Viola chelmea

Αγριοβιολέτα

Βουτσικάκι

 

Ο Βοτανικός κήπος είναι ανοιχτός καθημερινά από τις 10:00 έως τις 13:00 και από  17:00 έως 20:00. Στον κήπο σας παρέχεται η δυνατότητα:

 • Να αγοράσετε αρωματικά και φαρμακευτικά βότανα
 • Να πιείτε τον καφέ και το αναψυκτικό σας
 • Να απολαύσετε σπιτικά γλυκά του κουταλιού.


 Σύνολο Επισκεπτών
962268

Εκπαίδευση, Ενημέρωση, Κατασκευή Ιστοσελίδων, Φιλοξενία Ιστοσελίδων, Web Hosting, Διαφήμησης, Προγράμματα, Σύνδεση στο Δίκτυο, Interactive, Communications, Web Design,Internet Applications, Programming, Development, Software, Wireless,Technology, web space, web site hosting, Εφημερίδες της Ελλάδος, Καθημερινή Εφημερίδα της Καρδίτσας,Κόμβος Καρδίτσας, Λίμνη Πλαστήρα,Karditsa-net,mykarditsa,Νομαρχία Καρδίτσας,Νομαρχία,Νομάρχης,Ελλάδα, Καρδίτσα, Δήμος, Λίμνη, Πλαστήρας, Παυσίλυπο, Αγορά, Greece, Karditsa, Municipality, Lake, Plastiras, Pausilipo,ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, KARDITSA, VISIT, VIEWS, PLACES TO VISIT, VILLAGES, ROUTES, ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ, MAPS, ΧΑΡΤΕΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, TOURISM,KARDITSA,greek travel guide,greek tourist guide,travelling in Greece, greek hotels,greek islands,holidays in Greece, greek travel portal,greek tourist portal, greek accomodation, vacations in Greece, greek destinations, Griechenland, mykonos, santorini, athens, pictures, images, fotos, swimming pool, beach,ΚΑΡΔΙΤΣΑ,διακοπές, ξενοδοχεία, δωμάτια, νοικιαζόμενα, διαμερίσματα, studios, νησιά

Copyright © 2004-2010 Karditsa.org